LESNICKÉ PRÁCE

 • Těžba dřeva
 • Stahování klestu (pálení)
 • Přibližování dřevní hmoty - UKT, LKT, lanovka, vyvážečka
 • Zpracování kůrovcem napadených stromů a následná instalace lapačů
 • Zalesňování holin
 • Nátěry proti okusu zvěří
 • Ožínání buřeně
 • Prořezávky
 • Probírky
 • Kácení v zástavbách a parcích šetrným způsobem
 • Povýrobní úprava pracoviště