O FIRMĚ

Při poskytování služeb v lesnictví navazuji na dlouholetou, generační, lesnickou tradici v našem rodě, kde profesionalita a solidní jednání je na prvním místě. 

Naším cílem je nezneužívat nedostatečnou znalost problematiky hospodaření v lesích drobných a obecních vlastníků lesa. 

Nabízím služby odborného lesního hospodáře včetně zajištění veškerých lesnických prací.


     Libor Nevyhoštěný