Mechanizace
Nakládání na Pragu V3S s oplenem
Nakládání na Pragu V3S s oplenem
Skládání z Pragy V3S s oplenem
Skládání z Pragy V3S s oplenem