O firmě


Při poskytování služeb v lesnictví navazuji na dlouholetou, generační, lesnickou tradici v našem rodě, kde
profesionalita a solidní jednání je na prvním místě.

Naším cílem je nezneužívat nedostatečnou znalost problematiky hospodaření v lesích drobných a obecních
vlastníků lesa.

Nabízím služby odborného lesního hospodáře včetně zajištění veškerých lesnických prací.

Libor Nevyhoštěný