Lesnické práce

 • nákup a prodej dřevní hmoty
 • doprava dřevní hmoty
 • těžba vč. rizikového kácení
 • přibližování dřeva – traktor UKT, lesní lanovka Larix3T, harvestorová technologie
 • vyvážení a odvozy dřeva – dlouhé a krátké dříví
 • pěstební činnost – zalesnění, ochrana lesních kultur, nátěry proti okusu zvěří, ožínání buřeně, prořezávky, probírky
 • frézování pařezů
 • povýrobní úpravy pracoviště
 • kácení v zástavbách a parcích šetrným způsobem
 • zajištění pořezu pro vlastní potřebu vlastníka
 • výkup lesa za tržní ceny
 • zajištění lesních dotací
 • zalesnění vytěžených holin, následná péče o zalesněné plochy

Stavební práce

 • Stavba a rekonstrukce lesních cest
 • realizace vodovodních a elektrických přípojek
 • zemní práce s pásovým a kolovým bagrem
 • práce s vysokozdvižnou plošinou
 • jeřábnické práce